Aplinkos ministerija siekia pakeisti oro užterštumo ribines vertes, tuo ignoruodama visuomenės teisę gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje

         Aplinkos ministerija paruošė įsakymo projektą, kuriame siūlo keisti nustatytas aplinkos oro užterštumo ribines vertes, leidžiančias ūkio subjektams didinti oro taršą. Toks ministerijos siūlymas pažeidžia Lietuvos piliečių LR Konstitucinę teisę gyventi sveikoje ir švarioje aplinkoje.

       Įsakymo projektas paruoštas neįvertinus poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, o tenkinant tik siaurus žemės ūkio verslo grupės savanaudiškus interesus. Tai aiškiai matosi iš Kiaulių augintojų asociacijos raštų atsakingoms valdžios institucijoms, kuriais daromas spaudimas siekiant išvengti atsakomybės už nesavalaikį oro taršos valdymo priemonių įgyvendinimą. Tuo labiau, kad nuo 2024 sausio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma ir gyvenamos aplinkos ore kvapų intensyvumas bus leidžiamas tik iki 5 europinių kvapo vienetų. Kvapo intensyvumas daugelio atveju yra tampriai susijęs su oro tarša. Tai ypač pabrėžtina apie oro taršą amoniaku.

    Pagal PSO tyrimus amoniakas reaguodamas su sieros dvideginiu ir azoto oksidais atmosferoje suformuoja pavojingą sveikatai amonio nitratų ir sulfatų darinį, kuris sukelia onkologines ligas. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad oro tarša sukelia visą eilę lėtinių ligų, kaip plaučių obstrukcinę ligą, plaučių vėžį ir širdies bei kraujagyslių ligas. Taip pat sumažina kvėpavimo takų atsparumą bakterinėms ir virusinėms infekcijoms.

     Oro taršos mažinimą aiškiai reglamentuoja  Europos Sąjungos žaliojo kurso reikalavimai, Nacionalinis oro taršos mažinimo planas bei Nacionalinė klimato kaitos darbotvarkė.

     Atsižvelgiant į tai, kad visuomenė susirūpinusi didėjančia oro tarša būtina į šio klausimo svarstymą įtraukti kuo platesnę suinteresuotos visuomenės dalį.