Kiaulių augintojai savo siaurus verslo interesus kelia aukščiau Lietuvos visuomenės interesų

Kiaulių augintojų asociacija  (toliau – KAA) kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausybę, Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijas, prašydama dvigubai padidinti išmetamo amoniako į orą normas, negu galiojančiais aktais nustatyta dabar. Jų pagrindinis motyvas, kad įprastinėmis gamybos priemonėmis neturi galimybės pasiekti Aplinkos ir Sveikatos apsaugos bendru ministrų įsakymu, patvirtintų išmetamo amoniako į orą normų.

Esama, patvirtinta ribinė amoniako norma Lietuvoje jau galioja daugiau nei 20 metų, tačiau kiaulių augintojai per šį laikotarpį neįdiegė naujausių ir efektyviausių technologijų, mažinančių oro taršą. Tai rodo, kad šis žemės ūkio sektorius siekia maksimalaus pelno, įgnoruodamas visuomenės lūkesčius, gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje.

Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijos išanalizavo KAA prašymą ir priėmė aiškų sprendimą, ginantį visuomenės interesus nuo siaurų ir lobistinių , siekiančių tik asmeninės naudos, verslo interesų.

Šių metų rugpjūčio 23 d.  Žemės ūkio ministerijoje įvyko pasitarimas šiuo klausimu, kuriame dalyvavo Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų atsakingų padalinių vadovai. Taip pat į šį pasitarimą buvo pakviesti Lietuvos Žaliojo aljanso ( toliau - LŽA) atstovai, tai pirmininkas prof. habil. dr Algimantas Paulauskas ir pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas. Pasitarimo metu buvo prieita bendra nuomonė, kad būtina ginti plačiosios visuomenės interesus , stiprinti žemės ūkio subjektų kontrolę, tobulinant kontrolės metodus. Nuspręsta  palikti galiojančią ribinę normą, nustatant aiškius patikros metodus. LŽA pirmininkas prof. A. Paulauskas pasiūlė daugiau dėmesio skirti kiaulių augintojų švietimui supažindinant su gerąja praktika, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Taip pat argumentuotai pasisakė prieš ribinių amoniako normų didinimą , nes priešingu atvejų būtų pažeista piliečių teisę  gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje. LŽA pirmininko pavaduotojas doc. J.Rimas pažymėjo , kad pagal paskutinę Europos Sąjungos ataskaitą , apie 94 proc. amoniako į aplinkos orą išmeta žemės ūkio veikla ir pasiūlė užsakyti taikomuosius mokslinius tyrimus, kurių pagrindu būtų galima pagrįsti ribines amoniako taršos normas ir ateityje nebūtų atskirų žemės ūkio subjektų spekuliacinių   išvedžiojimų dėl taršos normų didinimo.