Lietuvos energetikos institutas tapo aljanso nariu

Lietuvos energetikos institutas ( tolia – LEI ) siekdamas aktyviau dalyvauti valstybės darnios plėtros politikos formavime ir įgyvendinime 2023 metais tapo Lietuvos žaliojo aljanso nariu ( toliau – LŽA ).

LEI mokslininkų vienas iš pagrindinių uždavinių, dalyvauti ir konsultuoti valstybės valdžios, viešąsias ir privačias institucijas klausimais susijusiais su Lietuvos darnios energetikos plėtra.

Stiprėjantis LŽA mokslinis potencialas leis daugiau dėmesio skirti atsinaujinančių išteklių energetikai bei efektyviam energetinių išteklių naudojimui mažinant klimato kaitą.

Lietuvos energetikos institutą LŽA veikloje atstovauja direktoriaus pavaduotojas dr. Rimantas Bakas.