Su prezidentu V. Adamkumi aptartos perspektyvinės veiklos gairės

Šių metų sausio mėnesį Lietuvos žaliojo aljanso atstovai, pirmininkas prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas ir pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi ir pristatė 2018 metų veiklos rezultatus, vykdomus projektus ir aljanso ateities planus įgyvendinant darnios plėtros politiką Lietuvoje. Išklausęs aljanso atstovų pranešimus, prezidentas V. Adamkus patarė į aljanso gretas įtraukti ir kitus Lietuvos universitetus, mokslo institutus bei aktyviai šioje srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas.

Atsižvelgiant į esamą kritinę pasaulio klimato kaitos situaciją, prezidentas pasiūlė į aljanso veiklos planus įtraukti susitikimą su Švietimo ministerijos atstovais dėl mokyklinės programos papildymo, daugiau dėmesio skiriant gamtos ir aplinkos saugojimui.

LŽA info